Ter Griest

De kortste weg naar professioneel succes.

voor werkzoekenden
voor werknemers
voor werkgevers
consultancy aan vennootschappen
Barbara Craenen

Al meer dan 35 jaar heb ik een passie voor communicatie, coaching en artistieke projecten. Deze passie is de rode draad doorheen mijn loopbaan zowel in dienstverband als freelance medewerker/zelfstandige.

Ik spreek talenten aan, coach op en naast de werkvloer, geef vertrouwen en stel creatieve oplossingen voor. Ik heb geleerd dat je niet moet kijken naar beperkingen, maar wel naar competenties en talenten die aanwezig zijn en hoe die ingezet kunnen worden op de werkvloer. Een win-winsituatie voor iedereen.

Troeven
  • 35 jaar ervaring in coaching zowel in privéondernemingen, non-profit als culturele sector
  • 14 jaar expertise in het begeleiden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tijdelijke of permanente functiebeperking en re-integratie. Opleiding en getuigschrift in (dis)ability management (Prevent Academy)
  • communiceer in klare taal
  • meedraaien op de werkplek
  • samenwerking met verschillende netwerken
Waarden
  • Ik werk discreet, sta voor integriteit en geloof in generositeit.
  • Ik neem verantwoordelijkheid en kies voor moed in plaats van comfort.
Voor werkzoekenden
Wij begeleiden jou:
Wij werken individueel en op maat!

Wil je meer informatie?
Voor werknemers
Wij begeleiden jou:
Wij werken individueel en op maat!

Wil je meer informatie?
Voor werkgevers
Inclusie:

U vindt niet altijd uw witte raaf waardoor vacatures langer openstaan of niet ingevuld geraken. Wij geven een handleiding mee ter ondersteuning van inclusiebeleid, zoeken voor u een juiste match en geven advies rond financiële incentives.

(dis)Ability management/re-integratie na ziekte of ongeval:

Re-integratie is voorzien binnen de wetgeving en toch bereikt men niet altijd het gewenste resultaat. Hoe gaat u om met werknemers die lang zijn uitgevallen en er sprake is van een functiebeperking? Waar moeten leidinggevenden en collega’s mee rekening houden? Wat als verschillende partijen niet op dezelfde golflengte zitten?

Wij ondersteunen de voorbereiding, versnellen de terugkeer, stroomlijnen de communicatie en passen jobcrafting en -carving toe. Doelstelling is behoud van personeel garanderen zodat de know how in het bedrijf of organisatie blijft.

Retentiebeleid

Met coaching op de werkvloer verhoogt u de kans dat werknemers langer aan het werk blijven, beperkt u het ziekteverzuim en verhoogt u de betrokkenheid.

Performance coaching

Hoe optimaliseert u het functioneren van uw werknemers? Wat doet u als het functioneren van een bepaalde werknemer zonder zichtbare oorzaken achteruit gaat?

Wij begeleiden niet alleen werknemers, maar ook collega’s, leidinggevenden en iedereen die moet betrokken worden om tot oplossingen te komen. Wij geven inzicht rond bepaalde aandachtspunten, hoe ermee omgaan met advies rond de do’s en don’ts.

Outplacement (Certo-certificaat)

Ontslag en outplacement worden vaak in één adem uitgesproken met de nodige negatieve perceptie eraan verbonden. Nochtans biedt outplacement perspectief en geeft de betrokkenen de mogelijkheid om zich op een constructieve manier opnieuw te engageren en nieuwe kansen te ontdekken.

Expertise in outplacement als gevolg van medische overmacht

Vraag uw offerte!

Hoe gebeurt de coaching voor inclusie, re-integratie, retentiebeleid en optimaliseren functioneren?
Belangrijk:
Consultancy aan vennootschappen

Dominique Vandevoorde


Ik heb mij gespecialiseerd in het verbinden van ondernemers binnen mijn uitgebreid netwerk
en laat mij bijstaan door vakspecialisten die naargelang de vraag worden ingeschakeld.

Voor informatie en advies rond deze pijler kan u contact nemen met

Dominique Vandevoorde
bestuurder

0499 73 02 66
dominique@tergriest.be

Discretie wordt verzekerd.

Contact

Kantoor: Demerstraat 86 – 3500 Hasselt
(hoek Demerstraat en Gasthuisstraat)

openingsuren: maandag - vrijdag, 09:30 tot 12:30
namiddag of avond op afspraak

Maatschappelijke zetel: Bergstraat 92 – 3850 Kozen

Ondernemingsnummer: 0646 753 537

0499 77 49 77
barbara@tergriest.be